Forskning med varningstext

SCIENCE ALERT
Forskningsrönen duggar tätare än dropparna i ett ihållande novemberregn. Ibland banbrytande, ibland i samma fåra, ibland helt motsägelsefullt. Varningstexten är dock på sin plats när media väljer att dra egna slutsatser på säljande rubriknivå. Sällan kan saker bevisas på det sätt som säljer de flesta lösnumren. Läs om det kritiska tänkandet…