Nuandets fysiska påverkan på hjärnan

SCIENCE ALERT  
Vetenskapen har de senaste åren intresserat sig för värdet av mindfulness och meditation. Förmågan att vara helt i nuet. Att utan att värdera och döma bara registrera vad våra sinnen tar in. En stor del av forskningen pekar i samma riktning – det gör konkret skillnad. Inte bara i hur vi mår och fungerar, det sker också fysiska förändringar i hjärnan som håller den starkare, yngre och mer motståndskraftig.