Försökt förändra och inte nått hela vägen fram?

Erfarit gummibandet
som drar oss tillbaka
till startläget?

Lidit av lägre effektivitet och engagemang
under processen?

Förvånats över hur konstiga rykten sprids som en löpeld?

Råkat ut för att det inte blev som du tänkt dig? Att andra reagerat oväntat? Att du själv inte riktigt sagt eller gjort det du egentligen ville? Att ni tillsammans inte gick i mål?

Excellenta ledare är trygga i sig själva och ser till att gruppen tillsammans går i mål. De är nyfikna på varför människor fungerar som de gör och varför det blir som det blir. De har förmågan att anpassa sitt ledarskap och förstå vad andra egenligen menar. Excellenta ledare använder sig av de bästa bollplanken för att sortera, utmana, utvecklas och hitta vägen framåt. De vet att verktygslådan kräver en skicklig snickare och nöjer sig inte med att vara bra utan strävar efter att bli bättre.
 

Ta ditt ledarskap till en ny nivå genom att förstå hur hjärnan hjälper och stjälper dig. En nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare.

3 tips för att bli en bättre ledare

One - 2 - Team

One - 2 - One

Varför, vad och hur på 3 min

Känt att gruppen saknar nya idéer och vinklingar? Att det är dags att fylla på med både energi och kunskap? Noterat att ni fastnat i de gamla spåren och behöver lyfta blicken?

Smarta människor fyller på sina energidepåer. De vet att batterierna behöver laddas med både insikter och igenkänning. De förstår att kombinationen av att roas och att inspireras ger den största utväxlingen. Smarta människor tror på kontinuerlig utveckling och de tar med sig nya insikter och tankar in i vardagen. De låter sig utmanas med nya idéer och infallsvinklar.
 

Öka förståelsen, locka till eftertanke och skapa dialogen genom att förstå hur hjärnan bäst kan hanteras vid förändringar.

Föreläsning -
Jag presterar Hjärna

Föreläsning -
Jag samarbetar Hjärna

Föreläsning -
Jag pratar Hjärna

Föreläsning -
Jag vinner Hjärna

Företagsutvecklaren

Råkat ut för att strategin fastnat i bokhyllan? Att ni aldrig tog er från ord till handling?
Att det inte blev som ni hade tänkt? Att ni tillsammans inte gick i mål?

Framgångsrika företag har medarbetare som är motiverade, engagerade och som alla drar i samma riktning. Visionen och vägen framåt är tydlig och attraktiv. Som medarbetare vill man vara med på resan, även om den bitvis blir svår och tung. Värderingarna, spelreglerna och "sanningarna" sitter i väggarna - inte på dem. Resan blir snabbare, enklare och roligare.
 

Ta er till en ny nivå genom att behärska både det yttre och det inre spelet. En nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare.

Vision

Värderingar

100 dagar

Jag leder Hjärna är perfekt för dig som inte nöjer dig med checklistor utan vill veta hur och varför de fungerar. För dig som inte bara vill ha en verktygslåda utan också vill kunna snickra. För dig som inte nöjer dig med att bara vara bra utan strävar efter att bli bättre.

Jag leder Hjärna handlar om dig som ledare. Om oron över att inte ha räckt till, frustrationen när du inte nått fram och förvirringen när andra reagerat oväntat. Men framförallt handlar den om förmågan att klara av mer än du tror. Om knepen som gör att du blir förstådd och nyfikenheten som gör att du förstår.
 

Boken förklarar varför det blir som det blir och hur det istället kan bli som du vill. Varför din hjärna försätter dig i knepiga situationer och hur du kan få din hjärna att hjälpa dig istället för att stjälpa dig. Neuroscience, psykologi och ledarskap knyts ihop till något nytt och användbart.

Bok

Artiklar

Pharma Industry 1209

Framgångsrika förändringar sker med tydliga kopplingar till varandra och till den överordnade visionen.
Alla förstår syftet och alla förstår sitt värde och bidrag.
Motstånd ses som värdefull feedback och hanteras som det.
Tilliten är hög vilket skapar tempo, sparar pengar och minskar missförstånd. 
Stressnivån är låg och organisationen kan jobba på max av sin förmåga. 

Vi undviker tidsödande missuppfattningar, ryktesspridningar och stressrelaterade hälsoeffekter.