Föreläsningar 

Känt att gruppen saknar nya idéer och vinklingar? Att det är dags att fylla på med både energi och kunskap? Noterat att ni fastnat i de gamla spåren och behöver lyfta blicken?

Skapa energi och motivation. Öka kunskapen kring varför förändringar är så svåra. Bygg förståelse för varför vi reagerar som vi gör. Starta dialogen som gör framtida förändringar snabbare, smidigare och med mindre motstånd.  Minska känslan av osäkerhet och undvik negativ stress kopplat till den ökade förändringstakten.

Med en 2h föreläsning lägger vi grunden för en gemensam förståelse och vilja att driva förändringar på ett smidigare sätt.

Börja driva dina förändringar på en nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare.

Kloka människor fyller på sina energidepåer. De vet att batterierna behöver laddas och förstår att kombinationen av att roas och inspireras ger den största utväxlingen. Kloka människor tror på kontinuerlig utveckling och tar med sig nya insikter och tankar in i vardagen. De låter sig utmanas med nya idéer och infallsvinklar.