with the brain in mind...

... är ett koncept som jobbar med förändringar och ledarskap utifrån vad som fungerar bäst för att skapa och behålla effektiva, högpresterande hjärnor.

Hjärnor med förmågan att lösa problem, analysera, fatta kloka beslut, fokusera, ta in ny information, hantera känslor och impulskontroll. Hjärnor som klarar av tidsperioder av stress. Hjärnor som återhämtar sig snabbt.

Modeller och checklistor är grova förenklingar av en komplex verklighet. Men de är i många fall det enda sättet att kunna ta till sig komplexiteten. För att bättre förstå. För att bättre hantera vardagen och för att utveckla sin kunskap vidare.

Här är några. Testa det som känns rätt. Addera till din nuvarande verktygslåda. Justera och anpassa så att det passar din hjärna och din verklighet. 

 ✦ SHARPEN YOUR BRAIN ✦

RESILIENCE WITH
THE BRAIN IN MIND

Vad hjärnan behöver för att fungera på topp och hantera stress i vardag och vid förändringar.

Vi måste bli bättre på att vårda våra hjärnor. Förstå vad de behöver för att bli starka och motståndskraftiga. I en alltmer krävande miljö med ett högre tempo, ökade krav, mängder av intryck och distraktioner behöver vi stärka hjärnans förmåga att orka. Vi måste förstå att det gör skillnad och vi behöver skapa tiden och utrymmet.

✦ MASTER YOUR BRAIN ✦

TOP PERFORMANCE WITH THE BRAIN IN MIND

Faktorer som påverkar hjärnans hot- och belöningssystem och som påverkar  vår mentala förmåga.

Vi måste bli bättre på att förstå, hantera och förebygga det våra hjärnor uppfattar som hotfullt. I förändringar, i det dagliga ledarskapet och i vårt självledarskap. Vi behöver förstå och hantera stresspåslaget som reducerar vår kognitiva förmåga. Dvs förmågan att lösa problem, analysera, fatta kloka beslut, fokusera och ta in ny information, hantera våra känslor och impulskontroll.

✦ EMPOWER THE BRAIN ✦

LEADERSHIP WITH THE
BRAIN IN MIND

Kvaliteterna i ledarskapet som krävs för att skapa den gemensamma kraften i förändring.

Vi måste bli bättre på att leda oss själva och andra. Skapa kraften, engagemanget och drivet. Lyfta blicken, vara nyfikna på oss själva och andra. Vara modiga nog att hantera det som skaver både i relation till andra och oss själva. Säkerställa att riktningen blir både rätt och tydlig eftersom nyfikenheten har grävt efter förståelse och kunskap. Eftersom vi låtit modet utmana det bekväma.

✦ CONNECT THE BRAIN ✦

TRUST WITH THE
BRAIN IN MIND

Pelarna som skapar tilliten i organisationen och
möjliggör förändringar

Vi måste bli bättre på att bygga tillit. Det är nästan omöjligt att driva effektiva förändringsprocesser om det inte finns en stark tillit i organisationen. Till ledningen, till medarbetarna, till varandra, till oss själva. Vi behöver förstå vad som stör vår känsla av tillit och vad våra hjärnor behöver för att vilja och våga.

✦ ATTRACT THE BRAIN ✦

A VISION WITH THE
BRAIN IN MIND

Ingredienserna som skapar drivet, engagemanget, modet och
viljan att förändras

Vi måste bli bättre på att klä våra drömmar och visioner i mer än siffror. Hjärnan går igång på vad vi kan se, höra, känna, lukta och smaka, att mentalt få göra resan in i framtiden. Vi behöver kliva ur komfortzonen av procent, siffror och diagram. Vi behöver berätta historien om framtiden. Historien som alla vill vara en del av.

✦ TALK TO THE BRAIN ✦

COMMUNICATION WITH THE BRAIN IN MIND

Paketeringen av budskapet som går igenom bruset, når fler, skapar engagemang och ger effekt.

Vi måste bli bättre på att formulera oss på ett sätt som passar mottagaren istället för att utgå från oss själva. I det ökade bruset krävs att det vi vill förmedla skapar en reaktion hos mottagaren. En känsla. Våra hjärnor är olika och vill vi vara säkra på att nå fram till alla måste ett och samma budskap kläs i flera olika förpackningar.

✦ EXPLAIN THE INFLUENCE OF CHANGE ✦

UNDERSTAND CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND

Nivåerna som påverkas vid
förändring - i vår omgivning
och mentalt.

Vi måste bli bättre på att förstå hur förändringar kräver justeringar även på djupet hos varje individ. Vi behöver utmana valda sanningar och idén om vilka vi är. Vilka sanningar ligger i vägen för att förändringen ska kunna ske på riktigt? Vad måste vi tro på? Behöver vi se på oss själva på ett annat sätt för att vara i linje med det nya?

✦ CLARIFY THE PLAYING FIELD FOR CHANGE ✦

PLAN FOR CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND

Delarna att ha koll på för att tydliggöra verkligheten som förändringen ska genomföras i.

Vi måste bli bättre på att fokusera på det som är viktigast. Ha en handlingsplan som leder oss framåt. Vi behöver förstå vår omgivning, vad vi vill lämna, vad vi vill uppnå och smartaste vägen däremellan. Identifiera hindren på vägen och vilka resurser vi har och behöver skaffa för att lyckas.

✦ ENABLE A SMOOTH CHANGE PROCESS ✦

IMPLEMENT CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND

Basen som gör förändringen snabbare, enklare
och mindre smärtsam

Vi måste bli bättre på att driva själva förändringsarbetet. Minska på förlusterna i energi och produktivitet. Få alla att vilja bidra och dela med sig av sina klokheter och kunskaper. Stoppa skvaller, rykten och missförstånd. Öka sannolikheten att skapa en förändring som når hela vägen fram och som varar över tid.