✦ MASTER YOUR BRAIN ✦

TOP PERFORMANCE WITH THE BRAIN IN MIND

Faktorer som påverkar hjärnans hot- och belöningssystem
och som påverkar  vår mentala förmåga.

När hjärnan upplever ett hot skapas ett stresspåslag som påverkar vår prestation. Det reducerar vår kognitiva förmåga, dvs förmågan att lösa problem, analysera, fatta kloka beslut, fokusera och ta in ny information. Det minskar vår förmåga att hantera våra känslor och vår impulskontroll. Ett stresspåslag som i längden också påverkar vår psykiska och fysiska hälsa negativt.

MASTER är en modell med 6 faktorer som påverkar våra hjärnors välmående och stresspåslag. Faktorer kopplade till vår sociala kontext, i arbetet och privat.
Faktorer som, av våra hjärnor, upplevs som hot eller belöning
och som påverkar vår förmåga att prestera.

✦ Meaning - vårt behov av att förstå och känna meningsfullhet.

Var tydlig med varför ni gör det ni gör. Gräv vidare genom att fråga flera varför efter varandra. Fokusera på det som känns viktigt på riktigt. Skapa och kommunicera utmanande men möjliga och gemensamma mål. Se till att det finns en vision som skapar stolthet, ingjuter respekt och bygger tillit.

✦ Autonomy - vårt behov av frihet och möjlighet att välja.

Skapa alternativa val, friheten att fatta egna beslut och välkomna avvikande åsikter. Ge dig själv och andra makten över den egna situationen. Undvik detaljstyrandet. Uppmuntra kreativitet, rationellt tänkande och effektiv problemlösning.

✦ Status - vårt behov av att vara viktiga.

Synliggör värdet av ditt eget och andras bidrag. Reflektera över och bygg stolthet för det ni åstadkommer. Sträva efter konstant utveckling så att ni imorgon kan och vet ännu mer. Visa tillit till andras förmåga och potential. Var frikostig med din personliga uppmärksamhet och stöd. Inkludera andra i ditt beslutsfattande.

✦ Truth - vårt behov av att veta.

Var ärlig, öppen och säg som det är. Dela med dig av hela bilden så slipper andra fylla i fel. Våga vara transparant och reducera osäkerheten. Låt nyfikenheten söka nya sanningar och med det nya möjligheter. Se till att du är kongruent i vad du tänker, säger och gör. Håll det du lovar.

 Equality - vårt behov av rättvisa.

Se till att alla behandlas schysst oavsett kön, ras, religion eller ålder. Ge varje individ det den behöver för att utvecklas, rättvist är inte samma sak som lika. Uppmuntra rättvis behandling och var tydlig i din markering om andra inte agerar korrekt. Visa andra respekt och undvik specialbehandlingar.

✦ Relations - vårt behov av tillhörighet.

Se till att alla känner sig sedda och hörda. Skapa trygghet genom delaktighet och samarbete. Hjälp andra och ta emot hjälp som erbjuds. Bjud på dig själv och våga ha roligt tillsammans. Skapa den familjära känslan där kollegor får möjlighet att lära känna varandra. Ta tag i konflikter direkt och agera fredsmäklare om det behövs. Stå upp för andra och visa att de har ditt stöd även om det blir tufft.