✦ SHARPEN YOUR BRAIN ✦

RESILIENCE WITH THE BRAIN IN MIND

Vad hjärnan behöver för att fungera på topp 

och hantera stress i vardag och vid förändringar.

En stark och motståndskraftig hjärna klarar bättre av att lösa problem, se möjligheter, fatta bra beslut och lära in nya saker. Den kan bättre hantera stress och återhämtar sig snabbare. En hjärna som mår bra har en bättre impulskontroll som gör att vi hinner tänka ett varv till innan vi reagerar, säger eller gör något som vi kanske ångrar.

Focus, Flow och Free är de tillstånd hjärnan behöver för att vara sitt bästa jag -  
den där smarta, kreativa och roliga delen av dig.
Får vi för lite av någon blir vi mer sårbara och presterar sämre.

✦ Focus - lös problem, lär dig något nytt, hitta nya lösningar, utmana dig själv och andra. Behåll tanken -vrid och vänd på den.

Precis som en muskel behöver användas för att bli starkare behöver din hjärna anstränga sig. Och precis som med en muskel kan vi inte spänna den hela tiden. Att fokusera för lång tid i taget gör bara att det känns som att vi anstränger oss, men resultatet blir gradvis sämre. Som att lyfta en hantel - vill vi köra många repetitioner får vi gradvis minska vikten för att orka. Konstant ansträngning men med minskad effekt. Att foka är som att hålla tanken i handen och jobba med den.

✦ Flow - Låt tankarna vandra, släpp alla skärmar, gör något monotont, slumra till. Fascineras av tankarnas dans.

Precis som muskeln behöver vila för att bli starkare behöver hjärnan släppa sitt fokus. I flytandet får det undermedvetna möjlighet att söka nya kopplingar, vinklingar och lösningar. Det som gör att du hittar dina aha och lösningarna utanför boxen. Att flyta hela tiden kan dessvärre lätt skapa oro och ångest. I flytandet ryms alla tankar på vad som kan hända och vad som hänt som inte var så bra. Att flyta är som att jonglera en mängd tankar, en kort stund i handen innan den avlöses av nästa.

✦ Free - Töm huvudet. Nua. Andas medvetet. Var närvarande i det du upplever just nu - se, hör, lukta, smaka, känn. Släpp de tankar som kommer.

Meditation, mindfullness och yoga är utmärkta tekniker för att hjälpa hjärnan tömma huvudet på tankar. Nuandet har i flera studier visat sig ha direkta fysiska effekter på hjärnan. Man har sett hur vi får en tillväxt av hjärnceller i de delar av hjärnan (hippocampus) som används när vi lagrar och hanterar minnen. Man kan också se att kopplingen mellan det centra som reagerar vid upplevt hot (amygdala) och den del som kan lugna den (prefrontala cortex) stärks. Att nua är som att stoppa händerna i fickorna, vi fångar inga tankar. Kanske noterar vi att det ibland kommer en, men låter den försvinna igen.