BiM blå croppad
loading...

Så här
jobbar jag...

Framgångsrika förändringar sker med tydliga kopplingar till varandra
och till den överordnade visionen.

Alla förstår syftet och alla förstår sitt värde och bidrag.

Motstånd ses som värdefull feedback och hanteras som det.

Tilliten är hög vilket skapar tempo, sparar pengar och minskar missförstånd.
 
Stressnivån är låg och organisationen kan jobba på max av sin förmåga. 

Vi undviker tidsödande missuppfattningar, ryktesspridningar
och stressrelaterade hälsoeffekter.

Råkat ut för att det inte blev som du tänkt dig? Att andra reagerat oväntat? Att du själv inte riktigt sagt eller gjort det du egentligen ville? Att ni tillsammans inte gick i mål?

Öka din kunskap kring vad det är som gör  förändringar så svåra. Vad som gör att de tar längre tid, blir jobbigare och möter större motstånd än man tror. Få verktygen och lär dig hantera dem. Våga göra annorlunda. Träna i ditt dagliga ledarskap. Koppla till dina verkliga utmaningar och förändringsprocesser. 

Med ett coachingupplägg på 10 ggr under ett år stärker vi  ditt personliga ledarskap och bygger kunskapen, motivationen och förmågan som gör skillnad i vardagen.

Råkat ut för att strategin fastnat i bokhyllan? Att ni aldrig tog er från ord till handling? Att det inte blev som ni hade tänkt? Att ni tillsammans inte gick i mål? 

Öka er kunskap kring vad det är som gör  förändringar så svåra. Vad som gör att de tar längre tid, blir jobbigare och möter större motstånd än man tror. Inspireras att göra annorlunda. Identifiera nycklarna som gör skillnad för er. Koppla till era verkliga  förändringsprocesser och gör en konkret handlingsplan.

Med en halvdags eller heldags workshop skapar vi avstampet som gör skillnad framåt.

Känt att gruppen saknar nya idéer och vinklingar? Att det är dags att fylla på med både energi och kunskap? Noterat att ni fastnat i de gamla spåren och behöver lyfta blicken?

Skapa energi och motivation. Öka kunskapen kring varför förändringar är så svåra. Bygg förståelse för varför vi reagerar som vi gör. Starta dialogen som gör framtida förändringar snabbare, smidigare och med mindre motstånd.  Minska känslan av osäkerhet och undvik negativ stress kopplat till den ökade förändringstakten.

Med en 2h föreläsning lägger vi grunden för en gemensam förståelse och vilja att driva förändringar på ett smidigare sätt.

Börja driva förändringar på en nivå där resultaten blir bättre, frustrationerna färre och relationerna starkare.

Med ett ben i forskningen och ett i verkligheten kombinerar jag det senaste inom psykologi och hjärnforskning med verkliga erfarenheter från lyckat förändringsarbete. På ett inspirerande, tydligt och roligt sätt säger kunderna.