BiM blå croppad

Sin egen lyckas spökskrivare

Är lycklig summan av de stunder vi upplevt lycka eller hur vi väljer att minnas våra stunder? Hur påverkas lycklig av hur vi väljer att forma de minnen som skapar vår livshistoria?

Daniel Kahneman, psykologen och Nobelpristagaren, hävdar att våra minnen, och den livshistoria de berättar, har en större effekt på hur lyckliga vi är än mängden momentana dopaminrus. Att slutet på varje stycke och kapitel har en större effekt på minnet än hur långt det var. 

Så kanske är lycka konsten att leva och njuta i stunden samtidigt som vi skapar positiva minnen av våra upplevelser. Att vi skriver vår historia i dur. Väljer att minnas det goda. Skapar ett lärande av det som inte blev så bra. Ett lärande där vi inte spelar rollen av offer.