BiM blå croppad

I dansens virvlar

I dansen bor lyhördheten, närvaron och energin - för jaget, för musiken och för andra. Rummet blir tredimensionellt. Upplevelsen mångdimensionell. Ibland är dansen intensiv, svettig och helt individuell. Ibland symbiotisk, finstämd och inkännande. Ibland koregraferad, ibland improviserad.

I de vackraste pardanserna är signalerna tydliga men diskreta. Styrandet kräver ingen muskelkraft. Ingen behöver slitas runt. Ledarens roll är att få följaren att glänsa. Skapa ramen som ger utrymmet. Bådas ansvar är att vara lyhörda - för sig själva, varandra, musiken och rytmen. Ansvara för sin egen balans. Behålla takten om den andra tappar den. Anpassning och justering är viktigt för båda parter. De små anpassningarna som aldrig når betraktarens ögon eftersom de sker långt innan otakten blir ett faktum.


Beslutet att leda och följa är öppet för omprövning. Rollerna kan skiftas över tid. Den dåliga ledaren skapar osäkerhet, irritation och otakt. Den motsträviga följaren drar energi, skapar kaos i planen och stör rytmen.

Om det har bäring utanför dansgolvet? Det är för dig att bestämma själv. Likaså när du föredrar att leda och när du hellre följer. När du vill dansa i par och när du hellre går loss helt själv. Och vilken skillnad det i så fall gör.