Lyckan i misslyckandet

Ibland är ord viktiga. Inte för att vi alltid funderar så mycket på dem, utan för att vi ändå påverkas. Undermedvetet. På ett annat plan. Utan att vi förstår det själva.

Orden lyckas och misslyckas har i det svenska språket en koppling till lycka. Vår personliga lycka. Lyckoruset när vi lyckas och stinget av besvikelse när vi misslyckas. Det välbekanta ruset och stinget för stunden. Men är det kopplat till vår lycka på längre sikt, vår livslycka? Har vi verkligen när vi inte klarat av något - än - tullat på livslyckoförrådet? Krävs en kompensation genom en massa lyckanden?

Det blir en begränsande tanke. En farlig tanke som leder oss till att bara ge oss på det vi vet vi kan lyckas med. Det vi omöjligen kan misslyckas med. Det skapar ett liv där vi jagar ruset och undviker stinget. Kortsiktigt och ängsligt. Troligen på bekostnad av livslyckan.

I engelskan används orden fail, unable, stumble, screw up... ord där man inte riskerar lyckan bara för att man försökte. Bara för att det inte var möjligt än. Bara för att man fortfarande snubblade lite i sina försök. Kanske är det dags att fullt ut ta in det försvenskade ordet fejla. Våga fejla, igen och igen för att säkra lyckan.

et